Mina kompetenser

Svenska skidförbundet

 • Barnledarutbildning
 • Ungdomstränarutbildning

Magisterexamen i turism och destinationsutveckling

Innehållande följande kurser:

 • Sustainable Destination Development 7.5 hp
 • Event tourism- planning, marketing & evaluation 7.5 hp
 • Managing and interpreting Natural and Cultural heritage sites 7.5 hp
 • Place and destination marketing 7.5 hp
 • Theoty and Research Methods 15 hp
 • Degree thesis in Tourism 15 hp

Mitt examensarbete handlade om socialt ansvarstagande av SMEs (små och medelstora företag inom hotellsektorn, och finns att ladda ner här: What is social responsibility. An analysis of social responsibility in hotel SMEs in Tällberg, Dalarna

Kandidatexamen i företagsekonomi från sportmanagement-programmet på Högskolan Dalarna

Innehållande följande kurser:

 • Introduktion till Sport Management 7.5 hp
 • Idrott och medier 7.5 hp
 • Idrotten i samhället 15 hp
 • Idrottsjuridik I 15 hp
 • Idrottsjuridik II 7.5 hp
 • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp
 • Ekonomistyrning B 7.5 hp
 • Gruppdynamik, ledarskap och management 15 hp
 • Organisation och marknadsföring A 15 hp
 • Organisation B 7.5 hp
 • Marknadsföring B 7.5 hp
 • Marknadsföring C 7.5 hp
 • Vetenskap och metod  I 7.5 hp
 • Vetenskap och metod  II 7.5 hp
 • Sponsring 7.5 hp
 • Företagsstrategi 7.5 hp
 • Företagsekonomi III – Sinnesmarknadsföring 7.5 hp
 • Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15 hp

Mitt examensarbete handlade om professionella idrottares kommunikation via sociala medier och finns att ladda ner här: Professionella idrottares kommunikation via sociala medier

Övriga högskolekurser

 • Turismvetenskap I – introduktion till turism 15 hp
 • Turism och destinationsutveckling i Sverige 7.5 hp
 • Idrottens träningslära, kost för prestation 7.5 hp
 • Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser 7.5 hp